Medlemstype Pris
Bedrifter 600,00 Til Innmelding
Fellesmedlemskap 2 500,00 Til Innmelding
Hovedmedlem 300,00 Til Innmelding
Husstandsmedlem 25,00 Til Innmelding
Organisasjoner 400,00 Til Innmelding
Student 100,00 Til Innmelding